iProcess Technologies AB – Löddeköpinge (SV)

Ytbehandling med non-stick
Vi har flertal non-stick och släppbeläggningar för företag inom färg-, gummi-, plast- och livsmedelsindustrin.
Låg eller hög friktion?
Med ett brett produktutbud och lång erfarenhet i branschen skräddarsyr vi en lösning åt Ditt företag utefter Era specifika önskemål och krav.
Korrosionsskydd med MagnaCoat®
Ytbehandling på detaljer som används i aggressiva miljöer förhindrar bildandet av rödrost. Läs mer om våra korrosionsbeläggningar här nedan.
Högkvalitativ ytbeläggning
Vi har 30 års erfarenhet av ytbehandling med PTFE, PFA, FEP m.fl. och använder oss av registrerade varumärken såsom Teflon®, Xylan®, Ilaflon® och Xera-dur®.
Previous
Next

Välkommen - Löddeköpinge!

Vi utför högkvalitativa ytbeläggningar för industri och produktion i Sverige och övriga Norden. Företaget grundades 1995, då som Impreglon Sverige AB och har sedan 2014 ingått i den nederländska koncernen Aalberts N.V. Vi heter numera iProcess Technologies AB.

Med våra ytbehandlingar hjälper vi Ert företag att:

 • Optimera produktionsprocessen – tack vare färre produktionsstopp kan processen effektiviseras.
 • Minska underhållskostnaderna – tid och personal sparas in tack vare minskat behov av rengöring.
 • Minska Er miljöpåverkan – genom reducerad användning av rengöringsmedel samt minimerat behov av nytillverkning av produktionsdelar (detta då vi kan belägga om använda delar så att de blir som nya igen). 

Din specialist på ytbehandling!

Vi har ett flertal ytbeläggningar med olika egenskaper, allt för att kunna hitta den bästa lösningen för våra kunder. Beroende på vilket användningsområde som gäller kan vi erbjuda följande beläggningar: 

 • Non-stick / släpp
 • Glid – låg friktion
 • Driv – hög friktion
 • Korrosionsskydd 

För att erhålla ännu bättre hållbarhet på detaljer som utsätts för hårt slitage, erbjuder vi ett första skikt av termisk sprutning, så kallad plasma. Detta innebär att vi lägger ett lager av metall på detaljen innan den slutliga beläggningen.  

Ytbehandlingarna kan appliceras på en mängd olika typer av ytor, allt från aluminium och stål till keramik och syntetiska material. Flertalet av våra beläggningar är dessutom livsmedelsgodkända. Exempel på registrerade varumärken vi använder oss av är Teflon®, Xylan®, Ilaflon® och Xera-dur®. 

Våra kunder finns representerade inom bland annat följande branscher; livsmedel, bageri, kemi, medicin, non-woven, etiketter, förpackning och pappers­industrin.

Våra tjänster och processer

Non-stick- och släppbeläggning

Våra non-stick- och släppbeläggningar består av PFA-polymerer som har mycket goda klibbhämningsegenskaper. Beläggningssystemen bildar en vax-liknande yta mot vilken flytande, fasta eller klibbande substanser inte fäster. Exempel på användnings­områden är degtrattar och grytor inom livsmedels-industrin; kar och tråg inom färg­industrin samt blandningstankar, stansvalsar och gjutformar inom plast- och gummi­industrin. Några av våra vanligaste beläggningar inom dessa områden heter TempCoat 1501F och TempCoat 15S31F.  

Vi har också en ny Solgel-beläggning med goda släppegenskaper som är helt fri från fluoroplaster. Den kommer från varumärket Xera-Dur® och heter TempCoat 65S51F. Och vid behov av extrem klibbhämning för till exempel smältlim, tejp, etiketter mm. så finns våra populära beläggningar PlasmaCoat 30301/40001F-11, SafeCoat 1412F och TempCoat 4004.

Glid - låg friktion

PTFE-beläggningar är kända för sina utomordentliga glidegenskaper till följd av låga friktionsvärden. I en produktionsprocess där till exempel metall, plast, papper och livsmedel förflyttas kan denna process ske mer störningsfritt genom att man använder en lågfriktionsbeläggning. Det blir färre produktions-stopp och processen kan påskyndas, likaså försvinner behovet av smörj-medel. Invändigt i till exempel rör, behållare, tråg etc. fungerar dessa typer av beläggningar också mycket bra, liksom på svetsbackar, värmeplattor, skenor, valsar mm.

Livslängden och nötningsbeständigheten kan ökas genom att man applicerar olika skikt av metall eller keramik tillsammans med en fluorpolymer. Mest före-kommande beläggningskombinationen är PlasmaCoat 30301/1014F, utan metallbeläggning heter den TempCoat 1014F. Denna beläggning kan liknas vid teflonet på en stekpanna och den förknippas med varumärket Teflon®. 

Driv - hög friktion

Genom att kombinera olika beläggningsprocesser och material kan ytan på en komponent förändras avseende struktur och ytfinhet. Det går att få en beläggning som samtidigt har både extremt god klibbhämning samtidigt som den har bra motstånd mot slitage. En säker och störningsfri transport och förflyttning av material kan därmed erhållas, till exempel papper, kartong, olika plastbehållare eller textilier på transportbanor samt olika typer av etikettvalsar, drivvalsar mm.

Här kan vi till exempel erbjuda vår beläggning PlasmaCoat 30301/4001F-11, som i botten består av metallkombinationen nickel/aluminium (vilket kan ändras till någon annan metall) och utanpå läggs en silikonbeläggning som kan fås med olika grad av friktion beroende på vilken friktion man är ute efter. Ett annat alternativ är att enbart välja en metallbeläggning och ingen polymer, då kan man också få ett bra driv med hög friktion, till exempel PlasmaCoat 40201.

Korrosionsskydd

Ytbehandling på detaljer som ska användas i aggressiva miljöer handlar inte bara om livslängd utan även om säkerhet. Med hjälp av speciella beläggnings-material som har ett porfritt ytskyddsskikt får man ett barriärskydd som höjer beständigheten mot alkaliska medel och aggressiva syror, vilket förhindrar bildandet av till exempel rödrost.

MagnaCoat 1508F och MagnaCoat 3005 är exempel på beläggningar som fungerar utmärkt till behållare, fläkthjul, kärl och omrörare. Delta MKS kan användas som korrosionsskydd mot till exempel saltvatten och TempCoat 5001 kan användas till olika typer av glid- och styrskenor samt volymklaffar i för-packningsmaskiner.

Skräddarsydd lösning för Dig!

Vilken beläggning Du som kund ska ha till Din maskin/process är beroende av en mängd olika faktorer. Även detaljens storlek, utseende och material påverkar vilken beläggning vi kan erbjuda. Vi kommer gärna ut och tittar på plats och ju mer information Du kan ge oss, desto mer specifik och skräddarsydd lösning kan Du få!  

 • Vill Ni ha non-stick och i så fall mot vad?
 • Vad är det för material/substanser som kommer i kontakt med detaljen?
 • Önskas friktion? Hög eller låg?
 • Vilka temperaturer ska detaljen utsättas för (min/max)?
 • Finns någon påverkan från ånga, kemikalier eller rengöringsmedel?
 • Utsätts detaljen för hårt slitage eller används den i en tuff miljö?
 • Finns önskemål gällande skikttjocklek, RA-värde, maskering mm?
 • Behöver beläggningen vara livsmedelsgodkänd?

Över 30 års erfarenhet av ytbehandling

Vår vision är att vi ska vara bäst på att förädla ytor och vår främsta ledstjärna är kvalitet. På iProcess Technologies AB arbetar vi ständigt med utveckling och förbättring av både verksamheten och de tjänster vi erbjuder. Vi är även ISO-certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015.

Vi har 30 års erfarenhet i branschen och med kundens bästa i fokus gör vi allt för att hitta en hållbar lösning utefter våra kunders krav och önskemål! Om inte vi i Löddeköpinge har den ytbehandling som efterfrågas finns det goda möjligheter att någon av våra kollegor inom Aalberts-koncernen har en passande lösning. 

Downloads

iProcess Technologies vill erbjuda dig största möjliga säkerhet och därför är alla våra fabriker certifierade.

Kontakt och vägbeskrivning

iProcess Technologies AB

Mobilvägen 1

SE-246 43 Löddeköpinge

Tel: +46 46 70 65 00

loddekopinge@i-process-technologies.com

Formulär